Opzeggen

Mocht je onverhoopt op willen zeggen als lid van Tafeltennisvereniging De Salamanders dan kan je dat aan de secretaris kenbaar maken door een mail te sturen naar de secretaris.
Om misverstanden te voorkomen moet de opzegging door de secretaris aan je worden bevestigd.

Wettelijke regeling:
Op onze website staat een link om een opzegging te kunnen realiseren. Dat is een wettelijke verplichting voor een vereniging om het lidmaatschap voor sportverenigingen stilzwijgend te mogen verlengen.
Dit betekent impliciet dat een lid zelf moet opzeggen. De wettelijke maandelijkse opzegtermijn van 1 maand is dan ook niet van toepassing omdat het lidmaatschap wordt gezien als een contract dat geldig is gedurende de gehele contractperiode (het verenigingsjaar). Natuurlijk kan je wel tussentijds opzeggen, maar je bent lidmaatschapsgeld verschuldigd tot het einde van het contract (= halfjaarlijks, 01/07 of 01/01)