Energie opwekken, besparen en optimale ventilatie

In 2017 hebben TTV De Salamanders, na ledenraadpleging, de knoop doorgehakt en gekozen voor zonnepanelen. Het aanvankelijke uitgangspunt was elektrische neutraliteit (hoera: verlengde Saldering regel, verrekening verschil opgewekte/verbruikte energie), maar daar bleek een praktisch bezwaar aan te kleven. De stroom productie van de aangeboden PV-panelen bleek hoger dan onze 3×25 Ampère stroominvoer toeliet. Eenmalige aanpassing kosten daarvan, alsmede verhoging van het “vastrecht” zou de terugverdientijd onnodig verlengen. Door het aantal terug te brengen tot 60 stuks volstond de bestaande stroominvoer. Het vrijgemaakte budget opende toen de mogelijkheid om de bestaande en storing gevoelige TL-verlichting (knipperen, kapotte voorschakel apparaten, starters, buizen) te vervangen door LED armaturen. Daarmee is het stroomverbruik drastisch afgenomen. De gepleegde lichtberekeningen gaf als uitkomst 3 lichtbanen over de langs richting van de speelzaal om tot de tenminste gewenste 500Lux op tafelhoogte uit te komen. In afwijking van het NTTB advies (3000K) is gekozen voor een iets heldere kleur: 4000K. Met een standen schakelaar kan de lichtsterkte worden ingesteld. Ons is geadviseerd vooralsnog voor de 90% stand te kiezen omdat LED in de loop der tijd iets van zijn helderheid verliest en dan alsnog overgeschakeld kan worden naar de 100% stand. Nu ruim 3 jaar verder voldoet de 90% stand nog steeds en het probleem van lichtuitval is niet meer aan de orde. Op de foto is tevens te zien dat in de (eigen) speelzaal gekozen is voor een relatief lichte vloerafwerking, want donkere bedekking absorbeert licht. Volgende stap is de verlichting in de accommodatie door LED armaturen te vervangen.

Recentelijk zijn er praktische problemen ontstaan met de op het platte dak opgestelde PV-panelen. Via een App kan de stroomproductie worden uitgelezen en zo bleken er 4 stuks niet meer te functioneren. Maandelijks wordt er een totaal energie rapport afgegeven. De hevige regenval van afgelopen jaar, in combinatie met verstopte hemelwater afvoeren door bladval, liep het regenwater niet meer af. Daardoor kwamen onderdelen van de laagst geplaatste PV-panelen deels onder water te staan. De IP-44 bescherming van de kabeldozen en micro omvormers bleken hier niet tegen bestand. Leverancier Wattco beschouwde dit als toegevoegde ervaring wijsheid en heeft dit opgelost door vervanging en hogere plaatsing.

Naast de elektrische energie besparing is verleden jaar het ongeïsoleerde zadel dak van de speelhal vervangen door geïsoleerde sandwich panelen. Dat gaf ons tegelijkertijd de mogelijkheid om de ventilatie inlaten zodanig te vergroten dat daarmee voldaan kon worden aan de NOC/NSF norm van 40m3/hr verse lucht per sporter. De verse lucht wordt enerzijds in de lengte richting door de speelzaal ingevoerd en anderzijds via een axiaal ventilator afgevoerd. Permanente CO2 meting geeft via een App directe informatie over de lucht kwaliteit in de speelzaal. Via een App en een voor geprogrammeerde NEST thermostaat is de verwarming te regelen. Het gasverbruik is daarmee ook drastisch gereduceerd.

Subsidies hebben de investering kosten gedrukt en het mede mogelijk gemaakt om deze stappen te maken en zowel in te spelen op energiereductie als aerosolen beheersing

 

Klaas Dijkstra