Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019

Op woensdag 20e november heeft de algemene ledenvergadering (ALV) 2019 van TTV De Salamanders plaatsgevonden. Er waren ruim 30 leden om de stappen, die namens hen door het Bestuur afgelopen jaar zijn gezet, te beoordelen en daarover vragen te stellen alsmede over de voorgenomen stappen volgend jaar.

 

Daaraan voorafgaand hebben we even stilgestaan bij het overlijden eerder dit jaar van Frans Kuijper en Peter Brest van Kempen, waarbij een groot aantal  leden, als blijk van onderlinge verbondenheid, de laatste eer hebben bewezen.

 

Aftredend Wedstrijdsecretaris Senioren: Ivo van Middelkoop werd benoemd als “lid van Verdienste” vanwege het gedurende 9 jaar perfect invullen van de functie en zijn bereidheid daarnaast allerlei andere vrijwilligers taken te doen. Zijn door de vergadering geaccordeerde opvolger Leks van Koppen is gaandeweg het jaar zijn taken gaan overnemen als aanloop op het komende seizoen, waarin o.a. de team samenstellingen weer aan de orde zijn. Hierin moeten tevens de nieuwe ELO barrières worden genomen waarop Leks al zijn tact en wijsheid nodig zal hebben om het iedereen naar weer sportief naar de zin te maken.

 

Leks kwam daarvoor ook nog even in beeld, samen met Dick Stuip als (aftredend) lid van de kascontrole commissie. Die taak gaat Dick volgend jaar uitvoeren met Rob Stolk.

Evenzo werd Jan benoemd tot “Vrijwilliger van het jaar”, vanwege zijn vele verdiensten als “handyman” en bardiensten.

 

Robbert van der Kleij is afgetreden als bestuurslid Jeugd. Als trainer en jeugdcommissielid blijft hij wel actief, de combinatie van deze functies alsmede doorgroei in een maatschappelijke carrière is wat teveel gebleken. De zoektocht naar een opvolger voor hem is nog steeds gaande. Schroom niet om te reageren op de werving mailing die “vereniging breed” binnenkort wordt verstuurd. Het is dankbaar werk om de groei die we dankzij de stuwende ideeën van de Technische Commissie (Janine, Renske, Robbert en Siem) qua jeugdledental in korte tijd hebben gemaakt.

 

Het nieuwe dak bewijst, nu het kouder wordt in ieder geval zijn nut, de zonnepanelen renderen beter dan verwacht. Het stroomverbruik zal door de recent aangebrachte LED buizen in de accommodatie nog verder dalen. Kortom, TTV De Salamanders maakt progressie en groeit door de gezamenlijke inspanningen van de vele vrijwilligers met de tijd mee. Bedankt daarvoor.

 

Namens het Bestuur

Klaas Dijkstra