Algemene Leden Vergadering 2017

Afgelopen donderdag heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) weer plaatsgevonden. De vergadering werd door een redelijk aantal clubleden bezocht terwijl een ander deel zich om diverse redenen netjes had afgemeld. Het is natuurlijk altijd fijn als er betrokkenheid vanuit de leden wordt getoond op het moment dat het Bestuur verantwoording geeft over de uitvoering van het in 2016 ingegane en tot 2021 lopende “Beleidsplan”. De daarin gestelde doelen zijn met voortvarendheid reeds grotendeels vervuld. Dat betekent dat er gedurende de periode 2018-2021 aan de resterende actiepunten meer tijd en aandacht kan en moet worden besteed.

Een van die punten is het werven van jeugd en het weer op peil brengen van het sportieve niveau. Het aantal dames/meisjes in verhouding tot jongens/heren is ook zorgwekkend uit balans. Voorwaar geen eenvoudige klus in een periode dat onze sport qua ledentallen terugloopt.

De vereniging heeft afgelopen jaren diverse grote investeringen gedaan. De komende jaren zal er weer budgettaire reserve moeten worden gekweekt voor toekomstige bestedingen. In grote lijnen is de vereniging zowel financieel, sportief en qua ledental bijzonder gezond.

Voorts ging de Vergadering akkoord met verlenging van de termijn van de voorzitter. Er waren geen tegenkandidaten, zodat Klaas Dijkstra, met dank aan alle steun die hij in de afgelopen periode heeft ondervonden, in goed vertrouwen ook de komende 3 jaar de voorzitters hamer zal hanteren.

De voorzitter had zelf de eer om de Vrijwilliger van het jaar te benoemen. Naast de altijd vaste steunpilaren zijn er dankzij de actieve werkgroep diverse nieuwe vrijwilligers beschikbaar gekomen om zo het “vereniging gevoel” extra gestalte te geven. In 2017 is als “Vrijwilliger van het jaar” Jacek Offierski benoemd. Hij vond dat zelf wat overdreven, maar de tekst op Oorkonde motiveerde de keuze meer dan voldoende met bovendien een fraai boeket voor thuis.

De rondvraag leverde nog een paar interessante ideeën, waarover het Bestuur zich de komende periode praktisch over gaat beraden.

De vergadering kon even voor 22:30hr worden gesloten, waarna onder het genot van een drankje nog even gezellig kon worden nagebabbeld.

Klaas Dijkstra