Arie Zuidwijk, in memoriam

Verleden jaar kreeg Arie bij een onderzoek te horen dat hij asbestose had en hooguit nog een jaar te leven zou hebben. Competitie spelen werd te belastend, dus sloeg hij wat minder intensief op de maandag morgen met andere ouderen nog een “balletje”. Tot ook dat echt niet meer ging. Vlak voor het uitbreken van de Corona epidemie is het echtpaar Zuidwijk voor hun tomeloze inzet Koninklijk onderscheiden door Westlands burgermeester Bouke Arends. Een prachtig en welverdiend moment.

Uiteindelijk heeft hij 4 november nog zijn 87e verjaardag  mogen meemaken, twee dagen erna heeft hij de ongelijke strijd in overleg met zijn naasten opgegeven. Arie was naast een warme familieman ook een voorbeeldig club icoon. Vanwege de Corona beperkingen heeft de uitvaart 12 november in besloten kring plaatsgevonden. Belangstellenden konden via een livestream toch getuige zijn. Veelzeggend voor zijn betrokkenheid voor sport en club: op de kist lagen naast de vele bloemstukken zijn shirt en bat.

Verleden jaar is Arie Zuidwijk ook door de bond in het “zonnetje” gezet, omdat hij 50 jaar lid was van de NTTB. Daarna is hij door ons voorgedragen als NTTB vrijwilliger van het jaar en na landelijke stemming als zodanig benoemd.

Arie is een clubman bij uitstek geweest, daarbij ook bijgestaan door zijn echtgenote Annie. Waar Arie zijn vakmatige kennis op het gebied van elektrotechniek volop heeft ingezet bij de realisatie en doorontwikkeling van ons huidige speelzaal, was Annie degene die de hygiëne op orde hield. Samen verrichten zij ook vele bardiensten en zetten zij zich in voor jeugdactiviteiten. Gouden mensen voor de vereniging, evenzeer intern beloond met de titel Vrijwilliger van het jaar (2014 ) alsmede lid van verdienste (2016). Een voorbeeldige Salamander, die zijn vaardigheden ongelimiteerd inzette voor “zijn cluppie”.

Rust zacht Arie, sterkte Annie.