Gaat alles zomaar “vanzelf” op de vereniging (of zit er soms meer achter)?

Een vereniging leunt vooral op haar “stille krachten”, terwijl er ook even gewaardeerde leden, na een drukke werkzame dag, alleen maar komen om zich sportief te ontspannen. Ook goed; maar waarom dan dit stukje op de website? In het laatste clubblad gebruikte ik het gezegde “ieder steentje is er eentje”, zie het daarom ook als een oproep om, ook al is het maar een kleine bijdrage, iets voor de vereniging te doen. Nu is het zo dat het vaak dezelfde vrijwilligers zijn waarop wordt geleund. Zo is recentelijk vastgesteld dat de entree deur in slechte conditie verkeerde. Om die reden is deze daarom vervangen (door een aannemer). Maar daarna moest deze van grondverf en een aflak laag worden voorzien en de anti inbraakstrip er weer worden opgezet. Bedankt daarvoor Niek D. en Jan v/d K. Een armatuur in de entreehal was kapot, is weer netjes hersteld door Carlo, net zoals een paar buitenlampen en de geluidinstallatie.

Al jarenlang maakt sponsor van Holstein Schoonmaakdiensten de zaal schoon, in deze periode alleen op woensdagmorgen maar zodra de Bridge weer volop loopt ook op vrijdagmorgen. Maar wie stelt dan wekelijks de tafels weer op, plaatst de boardings, stoelen en statafels? Dat doen dan weer Terry K. en Piet R. En zo voert Ton G. het plastic afval af, Dick S. noteert en controleert de Makro fles bestellingen en Lenie H. vult dit aan met hapjes en gebruiksartikelen en is zij actief met Lief en Leed betrokkenheid namens de club. Leks v. K. zorgt voor schone hand- en theedoeken. Jacek onderhoud de website. En zo zijn er nog vele terugkerende klusjes die veelal anoniem door diverse vrijwilligers worden verricht maar essentieel zijn om de vereniging optimaal te laten functioneren. Jan v/d K. is naast “klusjesman” ook de drijfveer achter de jaarlijkse AED cursussen en werft barbezetting voor het komende optreden van het koor “de Waterlanders”. De bar kan als gevolg van de actuele Corona regels slechts fungeren als “afhaal loket”, de barkrukken zijn daartoe verwijderd. De voortschrijdende regelgeving noopt ook tot aanpassingen van ons Huishoudelijk Reglement en de Statuten. Deze worden op de komende ALV ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Dat zijn naast de vaste taken weer bestuur aangelegenheden.
Het gebouw zelf valt onder de Stichting SportWat, waarin Hans B. en Leks v. K. namens onze vereniging in het bestuur zitten. Op dit moment wordt er in de groen strook langs het gebouw een pad aangelegd. Dit omdat bij het periodiek maaien de PVC hemelwater buizen werden doorsneden (zijn daarom vervangen door stalen exemplaren), maar tevens ook de gevelplaten beschadigden. Het nieuwe pad voorkomt onkruid aangroei en het is bovendien een fijne ondergrond bij het periodiek reinigen van de dakgoten door Kees D. Van deze gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om het bevoorrading pad gelijk te leggen met de deurdrempel zodat zowel de bevoorrading er makkelijker overheen kan als de invaliden entree veiliger wordt. Zomaar een greep uit wat er terugkerend maar soms incidenteel aandacht vraagt. Iets willen doen is voldoening scoren.

Alvast bedankt, Klaas D.