AANPASSING INVALLERS BEPALINGEN

bron: NTTB-West

Met ingang van de voorjaarscompetitie 2017 worden de invallers bepalingen aangepast. De nieuwe regels, die onderstaand vermeld staan, worden opgenomen in het competitieboek voorjaar 2017

Vervanging door een invaller moet vóór aanvang van de competitiewedstrijd geschieden. Een speler mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager volgnummer) dan waartoe hij volgens de in artikel 2.3 ACR genoemde teamopgave behoort dan wel na een teamwijziging op grond van artikel 2.6 ACR is gaan behoren.  In de Topcompetitie (Hoofd-, 1e en 2e klasse) en in de 3e klasse van de regio’s mag de persoonlijke rating van de invaller niet hoger zijn dan die van de speler met de hoogste persoonlijke rating van het team waarin hij invalt. In de duo compettiie geldt dit voor de 3e t/m hoofdklasse. Voor de bepaling van de persoonlijke ratings wordt, voor de voorjaarscompetitie, als peildatum 8 december genomen en voor de najaarscompetitie 1 juli. De persoonlijke ratings zijn op te vragen op http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php.

Vanaf de 4e klasse t/m de 6e klasse van de reguliere competitie en de 4e t/m 7e klasse in de duo competitie mag men in dezelfde klasse ook in een team met een hoger volgnummer invallen.

In de jeugdcompetitie mag men in dezelfde klasse ook in een team met een hoger volgnummer invallen in de laagste klassen, t.w.  junioren/kadettencompetitie: 5e klasse en pupillen/welpencompetitie: Pupillen-C met de toevoeging dat een speler in beide laagste klassen alleen in een team met een hoger volgnummer mag invallen mits deze invaller niet meer dan 30% sterker is dan de sterkste reguliere speler die niet speelt.  In de junioren/kadettencompetitie: 4e klasse t/m promotieklasse en pupillen/welpencompetitie: Pupillen-B en A mag de persoonlijke rating van de invaller niet hoger zijn dan die van de speler met de hoogste persoonlijke rating van het team waarin hij invalt. Voor de bepaling van de persoonlijke ratings wordt, voor de voorjaarscompetitie, als peildatum 8 december genomen en voor de najaarscompetitie 1 juli. De persoonlijke ratings zijn op te vragen op http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php.