Opzetten van tafels

Zonde van het geld.

De afgelopen 2 jaar zijn er 4 tafeltennistafels onherstelbaar beschadigd afgevoerd, omdat de onderstellen van de tafels zijn geforceerd.

De oorzaak van het forceren is het niet goed laten openklappen van de tafels bij het opzetten.

Het is een kwestie van aanvoelen, vooral bij een beetje weerstand.

Sommigen gebruiken dan extra spierkracht en/of geven een paar schoppen, waardoor het scharniergedeelte een flinke opdonder krijgt. Bij herhaling hiervan is het onderstel zo beschadigd dat de tafel niet meer opgezet kan worden.

N.B. De kosten voor een nieuwe tafel bedragen rond de € 1.000,-!

Er zijn twee typen tafels, met een andere manier van opzetten. Kijk op de instructies op de buitenkant van de desbetreffende tafel voor je hem opzet.

Met zijn allen moeten we onze beste wil laten zien en geduld hebben bij het neerzetten van de tafels.

Alvast bedankt, het bestuur,