VEILIGHEID IN IEDERS BELANG

De aanhef klinkt als vanzelfsprekend. Toch blijft er aandacht voor nodig. Het bestuur neemt veiligheid serieus en wil dit zo breed mogelijk uitdragen.

Zo wordt er ieder jaar een AED-cursus gegeven. Leden worden zowel theoretische – als praktische vaardigheden voor het reanimeren geleerd. Ook is deelname aan deze cursus mogelijk als jaarlijkse herhaling om de kennis en vaardigheid op niveau te houden.

De cursus wordt gratis, in het voorjaar in de zaal op een zaterdagochtend gegeven.

Zodra de datum bekend is, wordt dit via de site aangekondigd. Aanmelden kan bij Kees Duijvestijn.

De vereniging heeft een eigen AED-apparaat in de zaal hangen. Het wordt jaarlijks gecontroleerd op een goed functioneren.

Voor de brandveiligheid zijn er twee brandslangen, een kleine brandblusser en een 6-liter ABF-schuimblusser aanwezig. De laatste is dit jaar aangeschaft en hangt bij het informatiebord naast de bar.

De ‘A’ staat voor het blussen van vaste stoffen, de ‘B’ voor het blussen van vloeibare stoffen en de ‘F’ voor het blussen van vetten. Ook elektrabranden kunnen hiermee worden geblust.

Tevens zijn de vier noodverlichtingen en de twee vluchtwegrouteverlichtingen vernieuwd. Ook zijn er een blusdeken, toepasbaar bij brand bij/aan personen, en een brandmelder aangeschaft.

De blusdeken hangt bij de doorgang van/naar de keuken.

Naast de AED hangt ook een EHBO-koffer.

Om de werking van alle brandveiligheidsapparaten te waarborgen is er een servicecontract met een gecertificeerd bedrijf. Dit doet jaarlijks een controle.

Recent is er een controle geweest door de brandweer. Er waren een aantal terechte opmerkingen en deze zijn belangrijk genoeg om nu te melden.

  1. De zichtlijnen naar brandblussers en brandslangen moeten vrij zijn. Dus er mogen geen tafels of rekken met speelveldafzettingen of wat dan ook in de weg staan.
  2. De nooddeuren mogen niet zijn gebarricadeerd als er in de zaal activiteiten / mensen zijn. De barricades moeten dan worden weggehaald en voor het verlaten van de zaal weer worden teruggeplaatst.
  3. Er mogen geen slingers of andere (brandbare) spullen aan het plafond in het kantinegedeelte hangen.

Aan eenieder de oproep om, voor de veiligheid in ieders belang, aan bovenstaande punten goede aandacht te geven en ernaar te handelen.